დაკარგული და ნაპოვნი ნივთები

დაკარგული და ნაპოვნი ნივთები

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, დაკარგული და ნაპოვნი ნივთების პუნქტი მდებარეობს ჩამოფრენის დარბაზში, სადაც ოპერატიულად და გულისხმიერად ხდება დაკარგულ, დაგვიანებულ ან დაზიანებულ ბარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე რეაგირება.

დაკარგული ბარგის ოფისი 24 საათის განმავლობაში მუშაობს.

ტელ: +995 (0422) 235102